HomeMEDIASTATEMENTSStatements-FarsiStatements View-Farsi

Statement - Farsi

بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده در مورد تاخیر کمک های بشردوستانه به اردوگاه آوارگان داخلی در الرکبان

CENTCOM

PRINT  |  E-MAIL

تامپا، فلوریدا—بیانیه تاخیر کمک های بشردوستانه به اردوگاه آوارگان داخلی در الرکبان استناد بر ناخدا بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده

علیرغم تضمین امنیت ایالات متحده، روسیه بار دیگر از ارسال کمک های بشر دوستانه از دمشق به آوارگان اردوگاه الرکبان حمایت نکرد.

برخلاف ادعاهای دروغین ارائه شده روسیه به سازمان ملل متحد، شرایط برای ارسال و تحویل این کمک حیاتی به ساکنان الرکبان که در شرایطی وخیم بسر می برند، آماده است. این آخرین بحش از برنامه های مخرب روسیه و رژیم اسد جهت سرپوش گذاشتن بر حقایق و جلوگیری از عملیات بشردوستانه میباشد.

در طول درگیری در سوریه، ایالات متحده از آژانس های سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی فعال در الرکبان سوریه پشتیبانی مالی و عملیاتی گسترده ای کرده است. ایالات متحده و شرکای ما آمادۀ ارائه امنیت به کاروان های کمک های بشردوستانه سازمان ملل  برای رسیدن کمک های مورد نیاز به این اردوگاه می باشد.