Statement - Farsi

Statement - Farsi | Sept. 7, 2018

تمرین و رزمایش نظامی "شکست داعش" توسط اعضای ائتلاف "عملیات عزم راسخ" در شرق سوریه

CJTFOIR

جنوب غرب آسیا – نیروهای ائتلاف "عملیات عزم راسخ"  جهت بهبود مهارت های جنگی خود در عملیات ضد تروریستی، در 7 سپتامبر 2018 یک تمرین نظامی را در شرق سوریه آغاز کردند.

این تمرین شامل انتقال هوایی یگان های پیاده نظام جهت تیراندازی قبل از خروج از ناحیه 55 کیلومتری "کاهش تنش" در اطراف "گاریسون تنف" بود.

سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، کاپیتان بیل اوربان گفت: "نیروهای ما توانایی اعزام سریع و حمله به هدف با نیروهای یکپارچه هوا و زمین در هر نقطه از منطقه عملیات مشترک "عزم راسخ" را نشان می دهند. این تمرینها باعث تقویت قابلیت "شکست داعش" و اطمینان از اینکه ما آماده پاسخگویی به هر تهدیدی به نیروهایمان هستیم، خواهد شد."

مقامات ائتلاف با استفاده مراحل از قبل ایجاد شده و جهت عدم تنش این فعالیت را با همتایان روسیه در جریان گذاشته اند.

نیروهای ائتلاف به همکاری خود در مناطق عراق و سوریه، برای شکست و نابودی بقایای داعش، آماده سازی شرایط برای عملیات های آینده و افزایش ثبات در منطقه ادامه می دهد.